Kriminalgården pilot för TV

Skapad av Lars Sandberg

 

 

 

Kriminalgården är en konceptfilm för en ny TV-serie om ett svenskt kvinnofängelse. Kriminalgården är Sveriges första fängelse som drivs i privat regi där affärsidén är att behandla de allra svåraste fångarna.

 

In det här avsnittet anländer anstaltens tre första intagna Jasmine, Lova och Emilia, vilka snart visar sig bli en rejäl utmaning för den orutinerade personalen.

 

Skriven och regisserad av Lars Sandberg som tidigare arbetat som kriminalvårdare. I rollerna ser vi bland andra Miriam Forsberg, Milla Löjdström, Therese Andersson,

Mahan Moin och Eric Krogh.